Privatumo politika

  1. SĄVOKOS:

1.1. Asmens duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys apie Vartotoją (kaip apibrėžta toliau), įskaitant su UAB “Medžiotojų Sostinė” susijusias įmones (motinines, dukterines įmones), partnerius, su kuriais UAB “Medžiotojų Sostinė” (kaip apibrėžta toliau) bendradarbiauja siekiant suteikti galimybę Vartotojams naudotis Svetaine;

1.2. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai;

1.3. Daiktai – bet kokios rūšies prekės, kurios pagal LR įstatymus yra neišimti iš apyvartos daiktai, kuriuos Vartotojas įkelia į atitinkamą Svetainės katalogą, siekiant juos parduoti, mainyti ar sudaryti kitą Sandorį nekomerciniais tikslais, ar tiesiog informaciniais tikslais;

1.4. Informacinės visuomenės paslaugos – paprastai už atlyginimą elektroninėmis priemonėmis ir per atstumą individualiu informacinės visuomenės paslaugos gavėjo prašymu teikiamos paslaugos;

1.5. IP adresas – unikalus numeris, identifikuojantis kompiuterį, telefoną, planšetę ar kitą įrenginį, kuris jungiasi prie interneto. IP adresas gali būti naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti;

1.6. Naršyklė – tai programa, padedanti pasiekti interneto tinklapius, žiniatinklyje, asmeniniame kompiuteryje ar telefone;

1.7. Paskyra – Vartotojo registravimosi Svetainėje rezultatas, kurio pasekoje sukuriamas jo asmeninius duomenis ir naudojimąsi Svetainės paslaugomis saugojantis Vartotojo profilis;

1.8. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės taikomos Vartotojams naudojantis Svetaine;

1.9. Slapukai (angl. cookies) – tai nedideli failai, įkeliami į Vartotojo kompiuterį, telefoną, planšetę ar kitą naudojamą įrenginį Vartotojui besilankant Svetainėje, kurių pagalba Svetainė atpažįsta Vartotojo įrenginį. Ši sąvoka apima ne tik slapukus, bet ir panašaus pobūdžio priemonių (pvz., Flash slapukai, angl. Flash cookies) naudojimą;

1.10. Svetainė – tai interneto svetainė adresu www.medziotojusostine.lt/;

1.11. Svetainės administratorius – už Svetainės administravimą atsakingas asmuo, t.y.: UAB “Medžiotojų Sostinė” (kaip apibrėžta toliau);

1.12. Svetainės nuorodos – tai nuorodos Facebook, Google+, Twitter, Pinterest, Youtube ir kituose socialiniuose tinkluose, kuriuose suteikiama informacija apie Svetainę ir joje teikiamas paslaugas, bei dalinimąsi Svetainės Vartotojų paviešintu turiniu;

1.13. Tiesioginė rinkodara – visos veiklos, kurios įgalina Svetainės administratorių siūlyti paslaugas arba perduoti bet kurias kitas žinias Vartotojui paštu, telefonu arba kitomis tiesioginėmis priemonėmis, siekiant informuoti Vartotoją arba siekiant gauti iš jo atsakymą, bei visas su tuo susijusias paslaugas.

1.14. Vartotojas – kiekvienas Svetaine besinaudojantis fizinis asmuo, nepriklausomai nuo to, ar jis yra prisiregistravęs vartotojas, ar jis naudojasi Svetaine neprisiregistravęs;

1.15. UAB “Medžiotojų Sostinė” – LR Registrų centro Juridinių asmenų registro Vilniaus filiale įregistruotas UAB “Medžiotojų Sostinė”, UAB, juridinio asmens kodas 302767152, registruotos buveinės adresas Žirmūnų g. 70 – 701, LT- 09124 Vilnius, Lietuvos Respublika, PVM mokėtojo kodas LT100006918914.

  1. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Ši privatumo politika reglamentuoja Svetainės Vartotojo pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

2.2. Vartotojo asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši Privatumo politika, o tiek kiek ji nereglamentuoja – Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

2.3. Vartotojai Svetainėje nurodydami savo Asmens duomenis, sutinka, kad UAB “Medžiotojų Sostinė” juos valdys ir tvarkys šioje Privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

2.4. Vartotojai laikomi susipažinę su šia Privatumo politika, kai registruojasi Svetainėje.

2.5. Su Privatumo politika galima susipažinti pakartotinai bet kuriuo metu Svetainėje.

2.6. Ši Privatumo politika automatiškai taikoma ir Vartotojams, kurie neprisiregistravę naudojasi Svetaine, kiek tai leidžia Svetainės bendrosios taisyklės.

2.7. UAB “Medžiotojų Sostinė” yra įregistruotas Asmens duomenų apsaugos valdytojų registre: identifikavimo kodas – P4519, įregistravimo data – 2010 m. lapkričio 2 d.

  1. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

3.1. Svetainėje yra naudojami Slapukai.

3.2. Slapukai padeda tobulinti Svetainės veiklą, jų pagalba Vartotojo poreikiams pritaikomas Svetaines turinys.

3.3. 3.3. Naudodamiesi Svetaine Jūs sutinkate su žemiau aukščiau nurodytų Slapukų naudojimu Svetainėje.

3.4. Naršyklės nustatymuose Jūs galite ištrinti arba blokuoti Slapukus ar jų dalį, bet tokiu atveju dalis Svetainės gali neveikti.

  1. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS, SAUGOJIMAS, NAUDOJIMAS

4.1. Asmenys, norintys registruotis Svetainėje, privalo pateikti savo elektroninio pašto adresą, sugalvotą Vartotojo vardą bei slaptažodį. Registracijos metu yra sukuriama Paskyra, kurioje Vartotojas gali nurodyti papildomus Vartotojo Asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, gimimo data, lytis, miestas (gyvenamoji vietovė) ir kt. Vartotojas gali bet kuriuo metu koreguoti, pildyti arba ištrinti savo Paskyrą su visais joje esančiais duomenimis.

4.2. Paskyroje pateiktas Vartotojo adresas ir/ar kompiuterio IP adresas gali būti naudojami Vartotojo buvimo vietos nustatymui. Svetainės administratorius gali gauti informaciją iš Vartotojo mobilaus įrenginio, siekiant nustatyti Vartotojo buvimo vietą tik gavęs išankstinį Vartotojo sutikimą.

4.3. UAB “Medžiotojų Sostinė” renka, saugo ir tvarko bet kuriuos Vartotojo Paskyroje pateiktus bei Vartotojams naudojantis Svetaine gautus Asmens duomenis toliau nurodytais tikslais:

4.3.1. Suteikiant Vartotojams galimybę naudotis Svetaine.

4.3.2. Efektyvaus siūlomų Svetainėje paslaugų teikimo tikslais. UAB “Medžiotojų Sostinė” rūpinasi, jog naudojimasis Svetaine būtų efektyvus, taip pat kad būtų galima išvengti asmens tapatybės vagystės bei sukčiavimo ir/ar nesąžiningo elgesio atvejų.

4.3.3. Norint užtikrinti nuolatinį Svetainės tobulinimą ir vystymą, UAB “Medžiotojų Sostinė” turi teisę naudoti Asmens duomenis ir savo paslaugų Tiesioginės rinkodaros tikslais, kai Vartotojas tam neprieštarauja išreiškia savo sutikimą.

4.4. Jeigu Vartotojas sutinka leisti naudoti jo Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslais, Paskyros lange „Mano nustatymai“, skyriuje „Privatumo nustatymai“, uždeda žymas esančias skyrelyje “El. Pašto pranešimai”. Vartotojas gali bet kuriuo metu informuoti UAB “Medžiotojų Sostinė”, jog atšaukią savo neprieštaravimą/sutikimą naudoti jo duomenis UAB “Medžiotojų Sostinė” paslaugų tiesioginės rinkodaros tikslais. Tokiu atveju Vartotojas yra nedelsiant pašalinamas iš Tiesioginės rinkodaros pranešimų gavėjų duomenų bazės. 4.4.1. Administruodamas Svetainę ir diagnozuodamas galimus sutrikimus Svetainės administratorius taip pat gali naudoti Vartotojų IP adresus.

4.4.1. Administruodamas Svetainę ir diagnozuodamas galimus sutrikimus Svetainės administratorius taip pat gali naudoti Vartotojų IP adresus.

4.5. UAB “Medžiotojų Sostinė” Vartotojų Asmens duomenis saugo 3 (tris) mėnesius nuo Paskyros Svetainėje panaikinimo arba 3 (tris) metus nuo paskutinio Vartotojo prisijungimo prie Paskyros Svetainėje, išskyrus Privatumo politikoje, UAB “Medžiotojų Sostinė” bendrosiose taisyklėse ar teisės aktuose numatytus atvejus, kai Asmens duomenys gali būti saugomi ilgesnį laikotarpį.

  1. SVETAINĖS NUORODOS

5.1. UAB “Medžiotojų Sostinė” Svetainės nuorodos yra tam tikrų internetinių svetainių nuorodos, kuriuose gali būti talpinama ta pati informacija, kaip ir Svetainėje, nes UAB “Medžiotojų Sostinė” yra tiek Svetainės, tiek Svetainės nuorodų valdytojas.

5.2. Svetainės nuorodų naudotojams taikoma to internetinio puslapio, kuriame yra UAB “Medžiotojų Sostinė” Svetainės nuoroda, Privatumo politika ir to puslapio taisyklės, taip pat ši Privatumo politika ir kitos Svetainėje publikuojamos UAB “Medžiotojų Sostinė” taikytinos taisyklės.

5.3. UAB “Medžiotojų Sostinė” turi Svetainės nuorodas šiuose internetiniuose puslapiuose: Facebook, Instagram, Google+, Twitter, Pinterest, Youtube ir kituose socialiniuose tinkluose.

5.4. Vartotojas sutinka, kad Svetainės nuorodose Vartotojo įkeltos Daiktų nuotraukos būtų naudojamos rinkodaros tikslais.

5.5. Vartotojas nepageidaujantis leisti naudoti jų įkeltas nuotraukas rinkodaros tikslais turi prisijungti prie savo Paskyros, esančios Svetainėje ir Paskyros lange „Mano nustatymai“, skyriuje “Privatumo nustatymai” bei nuimti žymas esančias prie teiginio „Leidžiu UAB “Medžiotojų Sostinė” naudoti mano nuotraukas rinkodaros tikslams”.

  1. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

6.1. UAB “Medžiotojų Sostinė” informuoja, jog neperduoda nei atlygintinai, nei neatlygintinai ar kitokiu būdu neatskleidžia Asmens duomenų tretiesiems asmenims, esantiems tiek Lietuvos Respublikos teritorijoje, tiek Europos Sąjungos šalyse ir kitose užsienio valstybėse, išskyrus žemiau nurodytus atvejus:

6.1.1. jei yra gautas Vartotojo sutikimas atskleisti jo Asmens duomenis;

6.1.2. Asmens duomenų gavėjams – siekiant įgyvendinti šioje Privatumo politikoje nurodytus tikslus;

6.1.3. teisėsaugos institucijoms – Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka;

6.1.4. kitiems asmenims – įstatymų numatytais atvejais.

6.2. Vartotojo Asmens duomenys yra teikiami į Europos Sąjungos valstybes nares ar į kitas užsienio valstybes tokiomis pat sąlygomis ir tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikoje esantiems Asmens duomenų gavėjams ir tik tikslams, numatytiems šioje Privatumo Politikoje bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

6.2.1. Vartotojas sutinka, jog UAB “Medžiotojų Sostinė” siekdama apsaugoti savo Vartotojus nuo apgavysčių, tapatybės vagysčių ir kitų pažeidimų, rinks duomenis apie Vartotojų elgseną, įskaitant, bet neapsiribojant, ar atitinkamas asmuo pažeidinėja UAB “Medžiotojų Sostinė” bendrąsias taisykles ir kitas Svetainės privalomas laikytis taisykles ir tokių surinktų duomenų pagrindu sukurs „juodąją bazę. Ši „juodoji bazė“ naudojama siekiant apsaugoti kitus Svetainės Vartotojus, kurių tarpusavio susirašinėjimą analizuoja automatinė sistema ieškanti duomenų iš “juodosios bazės”, ir kitais prevencijos atvejais.

6.2.2 Vartotojas turi teisę nesutikti, kad šių taisyklių 6.2.1 punkte nurodytu tikslu būtų tvarkomi jo asmens duomenys. Vartotojas privalo pateikti UAB “Medžiotojų Sostinė” rašytinį pranešimą apie nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo aukščiau nurodytu tikslu. Jeigu Vartotojo nesutikimas yra teisiškai pagrįstas, UAB “Medžiotojų Sostinė” nedelsiant bei neatlygintinai nutrauks asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus

  1. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

7.1. Svetainės administratorius vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba dės visas protingas pastangas užtikrinti, jog Vartotojo pateikiami Asmens duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei, kad Asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

7.2. Vartotojas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie Svetainės slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Vartotojas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam teko prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti UAB “Medžiotojų Sostinė”.

7.3. UAB “Medžiotojų Sostinė” neatsako jeigu Vartotojo asmens duomenys neteisėtai pakeičiami, atskleidžiami, sunaikinami, Vartotojo tapatybė pavogiama ar kitaip sukčiaujama pasinaudojant Vartotojo pateiktais asmens duomenimis, dėl paties Vartotojo kaltės ar neatsargumo, kuris kilo kaip Privatumo politikos, UAB “Medžiotojų Sostinė” bendrųjų taisyklių ar kitų Svetainės taisyklių, ar teisės aktų nesilaikymo pasekmė, taip pat dėl bet kokių trečiųjų asmenų veiksmų.

7.4. Jeigu UAB “Medžiotojų Sostinė” abejoja Vartotojo pateiktų Asmens duomenų teisingumu, jis gali sustabdyti šių Vartotojų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie Asmens duomenys naudojami tik jų teisingumui patikrinti.

7.5. Vartotojas iš anksto sutinka, kad jo Asmens duomenis Svetainė turi teisę saugoti tiek, kiek tai būtina, jeigu Vartotojo pateiktais duomenimis buvo (i) pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar (ii) buvo įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, (iii) jeigu Svetainės administratorius yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Vartotojo, ar jeigu Svetainės administratorius yra pastebėjęs atitinkamo Vartotojo padarytus UAB “Medžiotojų Sostinė” bendrųjų taisyklių bei kitų Svetainės taisyklių pažeidimus ar (iv) esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus arba dingus būtinumui šiuos duomenis saugoti.

  1. ASMENS DUOMENŲ KOREGAVIMAS, PAPILDYMAS IR IŠTRYNIMAS

8.1. Vartotojas suteikia teisę UAB “Medžiotojų Sostinė” rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Vartotojo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje ir kituose Svetainės dokumentuose. Vartotojas turi teisę:

8.1.1. bet kada susipažinti su savo pateiktais Asmens duomenimis prisijungęs prie savo Paskyros;

8.1.2. pateikęs užklausą Svetainės administratoriui raštu gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per paskutinius 1 metus. Informacija Vartotojui pateikiama raštu jo nurodytu elektroniniu paštu ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Vartotojo kreipimosi pateikti tokius duomenis dienos. Neatlygintinai tokius duomenis Svetainės administratorius teikia Vartotojui kartą per kalendorinius metus.

8.1.3. pateikęs užklausą Svetainės administratoriui raštu, elektroniniu paštu reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, jeigu Vartotojas nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs ar tvarkomi neteisėtai ir nesąžiningai. Svetainės administratorius įsipareigoja pranešti Vartotojui apie jo prašymu atliktą ar neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą per 5 dienas nuo šių veiksmų atlikimo dienos.

8.1.4. nesutikdamas su Privatumo politika nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys. Tokiu atveju Vartotojas neturės galimybės registruotis Svetainė

8.1.5. Privatumo politikos 4.4. punkte numatyta tvarka nesutikti, kad jo Asmens duomenys būtų tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslais.

8.2. Sutikimo rinkti, valdyti ir tvarkyti Vartotojo Asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į priekį. UAB “Medžiotojų Sostinė” iš Vartotojo gavęs tokį pranešimą elektroniniu paštu nedelsiant sustabdo to Asmens duomenų tvarkymą ir panaikina jo Paskyrą, tačiau tai nereiškia, UAB “Medžiotojų Sostinė” turi ištrinti/sunaikinti Asmens duomenis, jeigu turi pagrindą juos saugoti, ypač kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ir gynybą, viešąją tvarką, nusikaltimų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, svarbius valstybės ekonominius ar finansinius ineteresus, kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

  1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Ši Privatumo politika galioja nuo jos paskelbimo Svetainėje dienos. Apie bet kokius Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus, kuriuos atlikti UAB “Medžiotojų Sostinė” turi teisę bet kada, Vartotojai visuomet bus informuoti Svetainėje ir/ar elektroniniu paštu.